Simpozionul de Retele si Sisteme Electrice –

 In  Memoriam Martin Bercovici Martin Bercovici

 

18 ianuarie 2011

Universitatea Politehnica Bucureşti

 

                  Ciprian Diaconu , presedinte CNR-CIGRE

                  Elena Ratcu – director eveniment CNR-CIGRE      

 

                                                                                               

 „Energetica este o ştiintă aplicată, situată la confluenţa între ştiinţele tehnice, economice, cele ale naturii sau mai degrabă supradisciplinară. Imprumută şi impune folosirea unui bogat arsenal ştiinţific de concepte, metode, instrumente si rezultate de la alte ştiinte, domenii şi discipline”   

                                                                                                                                   Martin Bercovici

                                                                

18 ianuarie 2011 a însemnat pentru energeticienii români participarea la  un eveniment de suflet, iluminator si emoţionanat, organizat la iniţiativa si cu participarea preşedintelui Asociaţiei CNR-CIGRE, dr.ing.  Ciprian Diaconu, sub titlul “Simpozion de reţele si sisteme electroenergetice – In memoriam Martin Bercovici”.

 

Evenimentul a fost organizat de către CNR-CIGRE, UPB si Transelectrica, in memoria celui care a fost Academician profesor  Martin Bercovici, de la a cărui trecere in univers se împlinesc anul acesta 40 de ani.

 

Martin Bercovici  a fost dascălul eminent al multor energeticieni români, altora le-a fost coleg, pentru alţii el a fost specialistul desăvârşit, omul de ştiinţă, creatorul şcolii româneşti  de reţele electrice şi principalul autor al planului  de electrificare a României. Metaforic vorbind, se poate afirma  ca Martin Bercovici înseamnă “lumină” , pentru că el  a adus lumina nu numai in ţară, dar şi in ştiinţă, in  cercetare-proiectare,  in educaţie şi mai ales în sufletele oamenilor. Martin Bercovici a fost insă şi  un mare OM. Un Om in adevaratul sens al cuvântului. Un Om care a atins sufletele oamenilor din jurul lui şi cărora le-a  schimbat destinele. Un om care a desăvârşit specialişti şi instituţii. Un om care a format generaţii întregi de tineri si care a lăsat in urma lui o frumoasă moştenire. Spiritul lui  Martin Bercovici este prezent in fiecare dintre cei care au avut privilegiul să-l cunoască si in toata creaţia lui tehnică,  ştiinţifică si pedagogică pe care a lăsat-o in urma lui. Ca profesor la Institutul Politehnic din Bucureşti incepând din anul 1948, Martin Bercovici a conceput cursul privind  studiul sistemelor electrice,  cu mare impact in rândurile studenţilor. Studiul sistemelor electrice, realizat după o concepţie originală, proprie  era privit ca un ansamblu unitar, de la proiectare până la funcţionare, urmărindu-se si problemele care apar in timpul exploatarii. Cursul de sisteme electroenergetice a fost si este piatra de temelie, coloana vertebrală a ingineriei in domeniu. Urmaşii săi au avut datoria să continue gândirea creatoare a lui Martin Bercovici,  să intărească si să modernizeze   reţele electrice,  sa optimizeze  funcţionarea sistemului electroenergetic.

 

Ca un omagiu adus Academicianului Martin Bercovici, în sesiunea de deschidere a Simpozionului organizat in memoria sa, personalităţi emintente din lumea energetică (academicieni,  profesori, directori ai unor prestigioase companii, colegi şi prieteni, membri ai familiei) au adresat scurte mesaje participanţilor la eveniment.

 

Simpozionul a fost deschis de doamna Ecaterina Andronescu, rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, care cu o eleganţă desăvârşita,  a moderat Sesiunea de deschidere,  subliniind  că întotdeauna  şcoala se legitimează prin profesorii pe care i-a avut. “Sunt momente in viaţa noastră când trebuie să ne aducem aminte de cei care au dat valoare şcolii şi care au lasat o opera importantă în urma lor. Astăzi îl omagiem pe profesorul  Martin Bercovici. De fiecare dată mă întorc  cu pioşenie şi-mi plec fruntea  in faţa memoriei celor care ne-au format pe  noi şi care au dat prestigiu acestei importante Universităţi.  Este un obicei frumos să ne amintim de cei care au fost creatori de şcoală şi facem un act de tandreţe aducându-l in amintire pe Martin Bercovici, omul care a adus lumina in ţară. El este cel care a contribuit la elaborarea proiectului de electrificare a ţării. Este o  opera  importantă pe care profesorul şi generaţia domnie sale, ca si generaţiile care au urmat, au adus-o României si pentru care trebuie sa le mulţumim”, a afirmat doamna   Ecaterina Andronescu in alocuţiunea sa.

                               

In continuare, domnul  Adrian Badea, prorector UPB a subliniat că  “orice ţară are datoria să-şi cultive eroii. In acest sens, UPB a avut frumoasa iniţiativă de a face o alee a marilor înaintaşi ai energeticii româneşti , care se completează astăzi cu bustul lui Martin Bercovici, cel care a avut un rol esenţial in dezvoltarea Politehnicii bucureştene”.  Menţionând titlul cartii dedicate lui Martin Bercovici “Un om între oameni”, profesorul Adrian Badea a facut  o frumoasă paralelă între cartea cu acelaşi titlu scrisă de  Camil Petrescu şi constată o mare asemanare intre eroul lui Camil Petrescu, Nicolae Balcescu şi Martin Bercovici. “Are consistenţta unui suflet tare, obsedat de Jocul Ielelor. Este ascetul sublim care se construieşte pe sine şi-şi  hotărăşte deliberat destinul. Martin Bercovici face parte din marii înaintaşi ai energeticii româneşti”  a completat domnul Adrian Badea.

 

Academicianul prof.dr. Gleb Dragan, a continuat seria mesajelor, remarcând personalitatea deosebită a lui Martin Bercovici, harul său special de dascal, calităţile sale profesionale, distincţia si comportamentul ireproşabil al acestuia. Domnia sa a spus, printre altele :  “De la Martin Bercovici eu am invăţat taina de a preda un curs.  Martin Bercovici este tatăl disciplinei de reţele electrice. El a creat o adevarată şcoală, iar valorile pe care le-a dus mai departe sunt de fapt elevii profesorului Bercovici”.

 

Reprezentantul  Transelectrica, domnul  George Visan, directorul diviziei dezvoltare reţele,  a transmis la rândul său mesajul domnului Stelian Alexandru Gal, director general al Transelectrica: “Aş  fi dorit să mă bucur de  privilegiul de a-l fi cunoscut pe Martin Bercovici, omul a cărui personalitate fascinează şi astăzi elitele energeticii româneşti” Subliniind personalitatea remarcabilă a lui Martin Bercovici,  vorbitorul s-a axat în alocuţiunea sa  şi pe  tendinţele prezentului. “Dacă până acum reţeaua electrică în ansamblul său era în centrul atenţiei specialiştilor, in prezent, datorită schimbărilor produse la nivelul reţelei de distribuţie, se constată o tendinţă de orientare către utilizatorul de energie electrică. Dezvoltarea SEN, integrarea diverselor surse regenerabile, racordarea la RET a unor noi producatori, posibil distribuiţi pe arii extinse, modificarea structurii de producţie a energiei electrice, dar şi racordarea unor consumatori diverşi, posibili dispecerizabili, este o nouă provocare adresată noua, specialiştilor energeticieni”.

       

Continuând seria mesajelor,  doamna Hermina Albert, primul dispecer şef al sectorului electroenergetic  a evocat cu emoţie personalitatea lui Martin Bercovici, afirmând că acesta “s-a născut să fie dascăl. A fost un profesor adevărat la care orice formulă de pe tablă trebuia sa fie ”vie”…Martin Bercovici a ştiut să fie un stimulent şi ne-a dat dragostea pentru sistemul sistemul electric. Asta e o boala “rea”,  mai subliniat domna Albert, care a menţionat şi faptul   că Martin Bercovici a fost si directorul ISPE, unde “a facut de asemenea o adevarată şcoală”. Martin Bercovici este o imagine vie a ceea ce trebuie sa fie un om care investeşte in oameni şi crede in ştiinţă”,a completat doamna Hermina Albert .

 

Profesorul Eugeniu Potolea a descris in cuvinte calde omul, profesorul si specialistul Martin Bercovici, subliniind faptul că acesta a ştiut să transmită dragostea pentru energetică. “Conştient fiind ca electrificarea ţării  nu se putea  realiza fără specialişti capabili, el a fost cel care a participat activ la înfiinţarea Institutului de Studii si Proiectari Energetice (ISPE) in martie 1949, contribuind major la organizarea institutului, in calitate de director  general ISPE. Martin Bercovici era un vizionar si urmărea realizarea in perspectivă a Sistemului Electroenergetic Naţional”.”

         

Doamna Anca Popescu, director cercetare-dezvoltare in cadrul ISPE a sintetizat personalitatea lui  Marin Bercovici prin trei cuvinte cheie: “ dreptate, răbdare, exigenţă”. Doamna Popescu a subliniat de asemenea rolul activ pe care l-a avut Martin Bercovici in înfiinţarea si organizarea ISPE, al cărui director a fost numit in anul 1949. Impreuna cu colaboratorii săi,  Martin Bercovici a reuşit sa organizeze si să dezvolte  institutul  si să atraga acolo  unii din cei mai buni specialişti energeticieni. “In scurt timp  ISPE a devenit o adevarată şcoală superioară pentru tinerii ingineri si tehnicieni, ale cărei rezultate valoroase se văd si in zilele noastreIn memoria sa, amfiteatrul din cadrul ISPE poartă astăzi numele lui Martin Bercovici” a menţionat printre altele doamna Anca Popescu.

 

Domnul Alexandru Ionescu, specialist in retele electrice si unul dintre primii studenti ai lui Martin Bercovici, unul din autorul  cărţii “Un Om intre oameni”  şi cel care s-a implicat in mod activ in organizarea Simpozionului şi-a inceput mesajul cu cuvintele “o ţară fără istorie nu are viitor”. Domnul Ionescu a adus un omagiu omului, profesionistului şi dascălului  Martin Bercovici, dar şi Universităţii Politehnica Bucureşti care a  inteles că trebuie să avem o istorie in ştiinţă si a creat aleea  marilor personalităţi din  energetică, unde se afla busturile înaintaşilor noştri. “Martin Bercovici reprezintă istoria sectorului energetic din România. Noi suntem aici adunaţi oameni cu meserii diferite, mentalitati diferite, ideologii diferite, datorită acestui om”, a mai subliniat domnul Alexandru Ionescu.

                 

    

Consilierul Federaţiei Comunităţii Evreieşti din România, domnul Iosif Blum a subliniat in continuare că evocarea academicianului Martin Bercovici, realizarea şi  dezvelirea bustului acestuia este o onoare pentru Comunitate. “El a fost un reprezentant de seamă al etniei sale, care şi-a adus o contribuţie valoroasă in domeniul său de activitate” a spus domnul Blum, adresând totodată mulţumiri iniţiatorilor si organizatorilor evenimentului.

 

Mesajul urmator a fost adresat participanţilor la eveniment  de doamna Geraldine Cohen, fiica academicianului Martin Bercovici, care, după o absenţă de 37 de ani  a revenit in ţară  special pentru a participa la Simpozionul organizat  in memoria tatălui  său şi in semn de recunoştinţă pentru organizatori.  Doamna Cohen a mulţumit în mod special iniţiatorului acestui proiect,  domnul Ciprian Diaconu, preşedintele CNR-CIGRE. A fost incantată să se afle in mijlocul  foştilor  studenţi, colegi şi prieteni ai tatălui său si cu atât mai emoţionată să afle de proiectul realizării şi dezvelirii bustului  care il reprezintă pe Martin Bercovici si care este amplasat in faţa Facultăţii de Energetică din cadrul UPB, pe o alee special amenajată pentru memoria inaintaşilor energeticieni. “Martin Bercovici a fost un adevarat energetician, viaţa sa fiind dedicată studiului generării si transmisiei de energie electrică” a subliniat doamna Cohen in alocuţiunea sa,  care s-a incheiat cu un motto al lui Martin Bercovici

Lumea si Romania au nevoie de energie pentru a da copiilor un viitor luminos, in deplină securitate şi o viaţă frumoasa”.

                      

Mesajul final a fost adresat de preşedintele CNR-CIGRE, domnul Ciprian Diaconu, iniţiatorul organizării Simpozionului si a realizării bustului Martin Bercovici. Domnul Diaconu şi-a început mesajul prin a mărturisi că, deşi  nu l-a cunoscut personal pe  Martin Bercovici, l-a  cunoscut însă foarte bine prin ceea ce a ctitorit Martin Bercovici in ţara noastră: retele, şcoli, institute si prin oamenii pe care i-a format profesorul si specialistul Martin Bercovici.  “Punerea in operă a realizării bustului Bercovici a pornit de la o idee mai veche, de acum câţiva ani, când, deşi nu ne confruntăm cu această  criză economico-financiară de acum, nu s-au găsit suficiente resurse morale pentru  materializarea  acestei idei. In întalnirea de acum doi ani cu dr. ing.  Alexandru Ionescu, specialist eminent in centrale electrice, actualmente domiciliat în Germania, si autorul cărţii  “Martin Bercovici – Un Om intre oameni”, acesta mi-a lansat provocarea realizării bustului celui pe care cu drag energeticienii îl denumesc  “creatorul şcolii de reţele şi sisteme electrice din România. Provocarea odată acceptată, au trebuit demarate acţiunile necesare pentru punerea in operă: găsirea fondurilor necesare şi a  sponsorilor, identificarea  artistului plastic pentru construcţia bustului, organizarea impreună cu UPB a simpozionului de reţele si sisteme electrice, la care ne aflăm astăzi impreună”, a spus domnul Diaconu. Dupa ce a mulţumit  sponsorilor si co-organizatorilor evenimentului, dl. Diaconu a menţionat : “In partea a doua a simpozionului vor fi prezentate cateva lucrari ale unor specialist notorii in domeniu, care  ne vor arata că, ceea ce acum câţiva ani parea o utopie, astăzi este , iata realizabil.”

 

 

 

Partea a doua a simpozionului, moderată de domnii profesori Mircea Eremia şi Constantin Bulat,   a fost dedicata prezentarii celor mai recente dezvoltari in domeniul retelelor electrice, smart grids. Au fost prezentate  urmatoarele lucrari : Smart Grids - soluţii novatoare pentru reţelele electrice de transport si distribuţie (prof.dr. ing. Mircea Eremia- UPB), Dezvoltarea sistemului electroenergetic românesc in condiţiile actuale” (dr.ing. Dan Preoţescu, Transelectrica) , Smart Grids-  sistemul Cyber-energetic  al secolului 21” (dr.ing. Mihai Sănduleac , ECRO),  Aplicatii ale tehnicilor de inteligenta artificiala in prognoza energiei eoliene”( drd. Petre Răzuşi, UPB), „ Sistemul electroenegetic European - perspective 2020-2050 (ing. Dana Petrescu – CNR-CIGRE), “Pregătirea specialiştilor in domeniul Smart Grids - obiectiv major pentru invatamant-cercetare” ( prof.dr. ing. Mircea Eremia, UPB).

       

Prof.dr.ing. Mircea Eremia                         Prof.dr.ing. Constantin Bulac, prof.dr.ing. Dan Preotescu            dr.ing.Dan Preotescu

 

              

Dr.ing. Mihai Sanduleac                                                       Drd. Petre Razusi                                   Ing. Dana Petrescu

 

                                                      

                                                    Ciprian Diaconu, Elena Ratcu, Geraldine Cohen

 

 

                      

Dna Hermina Albert,  prof. Mircea Eremia                                             Prof. Eugeniu Potolea, prof. Dorin Cristescu                           

 

Evenimentul ,la care au participat peste 100 specialişti, personalităţi marcante in domeniul electroenergeticii, factori de decizie de la important instituţii, companii şi firme, cadre universitare, foşti prieteni si colaboratori ai lui Martin Bercovici,  si care s-a bucurat de un real success,  s-a incheiat cu dezvelirea bustului celui care a fost Academician profesor ing. Martin Bercovici, bust amplasat pe aleea din in faţa cladirii Facultatii de Energetica din cadrul Universitatii “Politehnica” Bucuresti.

 

Acest eveniment de suflet nu ar fi putut fi organizat fără amabilul sprijin acordat de colaboratorii si partenerii CNR-CIGRE, cărora se cuvin  a fi adresate calde mulţumiri şi pe această cale. Aceştia sunt: Tractebel Engineering  SA, Eximprod Grup SA, Continental Wind, Enol Grup Invest, Wind Power Energy SRL, Monsson Alma SRL, IMA Partners SRL, Romelectro SA, Multimedia Art & Tehnic SRL, Energobit Grup SAI, ECRO SRL, NYNAS AB, SIEMENS Romania.

 

 

                            

 

  

M. Eremia, A.Ionescu, H.Albert, G.Cohen,       Alexandru Hanc, sculptor, realizatorul bustului       Mr. Cohen, A. Ionescu, Mrs. G. Cohen

C. Diaconu   

 

 

                           

                                                           Dna  Ecaterina Andronescu – rectorul UPB